lezen

als de theorie klopt van schrijven als overlevingsstrategie

twilight knowing

in een treincoupƩ, met een boek op schoot

nicole kidman in the hours