leren en navolgen

als de theorie klopt van schrijven als overlevingsstrategie

metadata opruimen