een boek over de schilderijen van Edvard Munch

metaforische dienstbaarheid

het voorafloze ontstaan

ruimen (8)