zoveel verlangen op zo'n klein oppervlak

het voorafloze ontstaan