de wormen van darwin

metaforische dienstbaarheid

the habits that sustain us can be deadly