edvard munch

metaforische dienstbaarheid

het voorafloze ontstaan