Rejection is protection, zegt de teacher. Totaalteleurgesteld openden en sloten we onze mail. Bijna niemand had meegedaan aan de schrijfwedstrijd. Toch zaten we niet bij de genomineerden. We hadden meer dan 40 uur in onze teksten gestopt. Ik luisterde ter troost op internet naar een verhaaltje: een tempel in Japan bleef al eeuwen staan, in weer en wind. Het geheim? De wand op het zuiden was gemaakt van bomen die in een bos op het zuiden stonden. De wand op het noorden was gemaakt van bomen uit het noorden van het bos. De noordbomen waren gewend aan wind en weer uit het noorden. De zuidbomen waren gewend aan weer en wind uit het zuiden. Die bomen streefden nergens naar, ze werden gekapt en deden dood hun werk, al eeuwen, gehard in eendere omstandigheden waarin ze geleefd hadden. Wij waren niet gehard in teleurstelling. Wij zakten in elkaar en vielen op de grond.