s.ex.i schrijven

rood, de kleur van een knop

ongelijkheid bestaat

state, explain, illustrate