De ongelijkheid in de wereld kun je aflezen aan het lichaam. Stel je de totale biomassa van de mensheid voor, dat wil zeggen, het gewicht van alle zeven miljard mensen bij elkaar opgeteld. De Verenigde Staten nemen als gevolg van de obesitas-explosie 34 procent van deze biomassa voor hun rekening, terwijl het aandeel van dit land in de wereldbevolking slechts 6 procent is. Ter vergelijking: het hele continent Azië heeft een aandeel in de wereldbevolking van 61 procent, terwijl het aandeel in de biomassa slechts dertien procent is. Er is dus ongelijkheid. Geen twijfel over mogelijk. – Dwalen in het antropoceen, René ten Bos

«