herinnering

voor mijn voeten

herinnering

levensloopbestendig