de algehele geschiedenis van het denken

modernisering ad absurdum 2

feiten en weten, augustus