Toen de biologische evolutie van de hersenen was voltooid, duurde het nog ongeveer 100.000 jaar voor de culturele evolutie begon. Wat deed men in die tussentijd? We weten het niet. We weten niet hoe bewustzijn zich ontwikkelde. We weten niet hoe signalen werden omgezet in gedachten of gevoel, in godsdienst, kunst, taal, landbouw, gebruik van vuur. Een collega vertelde me dat het tien jaar duurde voordat men bij basketbal op het idee kwam om het netje los te knippen. Tot dan bleef de bal hangen, duwde men die met een stok eruit. Anders gezegd, toen het papieren zakdoekje in zwang kwam, duurde het 500 jaar voordat men beschikte over wc-papier. Hoewel we weinig weten, weten we één ding zeker: alles is zo om een reden. Omdat keizer Augustus bij het overnemen van de juliaanse tijdrekening niet voor Julius Caesar wilde onderdoen vernoemde hij een maand naar zichzelf en zorgde hij ervoor dat die 31 dagen bevatte. (André Klukhuhn lezend, heen en weer geslingerd tussen wetenschap en kunst)