• Onmogelijke reisbeweging (Impossible travel activity) 
  Je bent binnen een tijdsbestek van 35 minuten in Nederland en in Portugal ingelogd. Het is onmogelijk om in 35 minuten van Nederland naar Portugal te reizen.
 • Afwijkende reisbeweging (Atypical travel)
  Je bent ingelogd op een locatie die afwijkt van de locatie waar je doorgaans inlogt. Als je bijvoorbeeld altijd op maandagochtend in Amsterdam inlogt en deze maandagochtend in Sittard.
 • Anoniem IP-adres (Anonymous IP address)
  Je bent ingelogd met een anoniem IP-adres. Vaak komt dit door het gebruik van een VPN-dienst.
 • Onbekende aanmeldeigenschappen (Unfamiliar sign-in properties)
  Je bent ingelogd met andere eigenschappen, bijvoorbeeld een ander apparaat of browser, dan waar je doorgaans mee inlogt. Bijvoorbeeld als je een nieuwe laptop hebt gekregen.