Waar kan ik heen?
Wat moet ik doen?
Hoe nu verder?