Vanaf de zestiende eeuw ging het snel (explosie van technologie, ontvlammen van koopmansgeest). Het Westen onderscheidt zich van alle beschavingen omdat het de natuur van haar heiligheid ontdoet. Westerse wetenschap is opzienbarend, luidruchtig en schaamteloos. (Paul Feyerabend via André Klukhuhn)