theoriegeladen waarneming

we zien wat we al weten