stephen toulmin

de gevarieerdheid van de concrete ervaring