joseph campbell

opoffering en gelukzaligheid

hulp

a nice, mild, slow-burning rapture all the time

metafoor