bas jan ader

in een bootje de zon aan de horizon tegemoet