Iemand schrijft, 

Volgens Harvard-psycholoog Steven Pinker lijdt de sociale psychologie aan theoretische oppervlakkigheid. Het onderzoek is vooral beschrijvend, niet verklarend. Ze moet theorieën lenen bij andere wetenschapsgebieden, zoals de economie, evolutionaire biologie of de genetica. Maar in plaats van een verbond aan te gaan met collega’s uit andere disciplines doet ze het tegenovergestelde, stelt hij. Ze belooft door boeken inzicht te bieden in de ‘ware’ drijfveren van menselijk gedrag, daarmee suggererend dat andere wetenschappen, zoals de economie of de klassieke psychologie, tekortschieten, aldus Pinker.