De liefde is een waanzin die de mens de grootste geneugten verschaft welke het wezens van zijn soort gegeven is op aarde te smaken. (Stendhal)

De liefde is een krasse overdrijving van het verschil tussen één bepaalde persoon en alle anderen. (George Bernard Shaw)

De liefde is een bron van zorg en angst. (Ovidius)

De liefde is een oceaan van gevoelens, die geheel omgeven wordt door uitgaven. (Lord Dewar)

Liefde is de poëzie der zinnen. (Honoré de Balzac)

Liefde is als de maan: als ze niet groter wordt, wordt ze kleiner. (Portugees spreekwoord)

De schildering van de liefde interesseert iedereen, want elk heeft er wel een weinig door geleden, vooral zij, die haar nooit gekend hebben. (Jacques Chardonne)

De liefde is een aanhalig kind, dat u tot zich lokt en u vaak tegen wil en dank vasthoudt. (Carmen Sylva)

Wat is liefde? De behoefte aan zichzelf te ontsnappen. (Charles Baudelaire)

De liefde is een vuur waarvan liefdesgenot de vlam, vertrouwelijkheid het brandhout vormt, en waaraan de jeugd en het vermogen der mannen worden opgeofferd. (Indische spreuk)

De boom van de liefde
Heeft maar één tak;
Daar spruit nooit een tweede
Vóór de eerste brak. (Spaanse copla, vert. Hendrik de Vries)

De liefde kan hopen, waar het verstand zou wanhopen. (Lord Lyttelton)

In de liefde is iedere capitulatie een overwinning. (Rémy Montalée)

Aan de liefde weerstand bieden is haar nieuwe wapenen verschaffen. (George Sand)

In een land waar de ogen van verliefde mensen in het donker zouden glanzen, had men ‘s avonds geen lantarens nodig. (Georg Christoph Lichtenberg)

De liefde is het enige spel waarbij vals spelen tot de regels behoort. (J. Greshoff)

De vrouw die voor haar liefde laat betalen, verkoopt wat zij niet heeft. (A. Basta)

De liefde neemt bezit van de man door de ogen, en van de vrouw door de oren. (Pools spreekwoord)

Een liefde kan misschien genezen worden door een andere liefde, zoals een gif vaak verdreven wordt door een ander gif. (John Dryden)

Ieder bemind voorwerp is het middelpunt van een paradijs. (Novalis)

De liefde is een ongelijke strijd waarin men de zwakste de noodzaak oplegt altijd de overwinning te behalen. (Mme de Riccoboni)

In de woestijn van het leven is de liefde oase of – fata morgana. (Peter Sirius)

De liefde bewijst voor alles, dat het niet op de dingen aankomt, doch op de voorstelling die wij ervan hebben. (Ernst Hohenemser)

De liefde is als de waterpokken, die des te meer kwaad aanricht naarmate zij later in het leven komt. (Bussy-Rabutin)

De liefde kan, evenmin als het vuur, bestaan zonder voortdurend in beweging te zijn, en zij dooft uit zodra zij ophoudt te hopen of te vrezen. (La Rochefoucauld)

De liefde is een verrukkelijke bloem, maar men moet de moed hebben haar te gaan plukken aan de rand van een verschrikkelijke afgrond. (Stendhal)

De liefde is niet hetzelfde als een delirium, hoewel ze er vele punten van overeenkomst mee heeft. (Thomas Carlyle)

De liefde is tegenwoordig de enige opstandigheid die de mens nog is toegestaan. (Étienne Rey)

De liefde bestaat voor zo’n groot deel uit egoïsme, dat wij de vrouw van wie wij houden liever ongelukkig zien, dan gelukkig door een ander dan wijzelf. (Achille Poincelot)

Liefde is als het eekhoorntje: moedig en schuw tegelijk. (Carmen Sylva)

Liefde is het verrukkelijke intermezzo tussen de ontmoeting met een mooi meisje en de ontdekking dat ze een gezicht als een schelvis heeft. (John Barrymore)

De liefde is een ziekte waarvoor geen geneesmiddel bestaat. (John Dryden)

De liefde leent haar naam aan een oneindig aantal zaken die men haar toeschrijft, doch waarmee zij even weinig te maken heeft als de Doge met wat zich in Venetië afspeelt. (La Rochefoucauld)

Vrouwenliefde is als wijn,
Die licht verandert in azijn. (Nederlands spreekwoord)

Liefde is als oorlog: gemakkelijk te beginnen maar heel moeilijk te beëindigen. (H. L. Mencken)

Er is slechts één soort liefde, maar er bestaan duizend verschillende nabootsingen van. (La Rochefoucault)

De liefde is als de hemel
Zo hoog en wereldwijd;
De sterren zijn de vreugden,
De wolken zijn de nijd. (Spaanse copla, vert. Hendrik de Vries)

[Aforismen verzameld door C. Buddingh’]