‘All mankind face death, but the various peoples of the world face death in greatly differing ways.’

1. We gaan dood.
2. We gaan op verschillende manieren dood.
3. We weten dat.

Dit besef en de aanblik van dat ongelooflijke universum, dat spektakel, dat zich aan ons voordoet, ‘the monstrous thing that is life, which lives on itself, eats life, and would otherwhise not exist’ en het gegeven dat je mee moet doen in een samenleving die langer duurt dan jezelf, groter is dan jezelf, waaraan je je moet overgeven: een mens gaat twee keer dood, baart de behoefte aan riten en mythen, maakt ons spirituele wezens. We zijn niet altijd rationeel. Hindoes sterven van de honger terwijl er eetbare koeien rondlopen.

bij Myths to live by, Joseph Campbell
»