De zichtbare verschijnselen verschaffen de blik op het onzichtbare.
Het is een goddeloze leer, die ze verkondigt.

Dood en ziekte treffen geliefden.
Geliefden verliezen zich in casino’s, drank, boeken.

Zwaartekracht doet in een ravijn vallen, van een klif.
Storm blaast het dak van het huis.

De wetten gelden altijd, voor iedereen.
De wetten scheppen orde.

Niet de wet zelf geeft houvast, wel de bestendigheid ervan.

Know the laws.
Live the laws.

Be respons-able.
Able to respond.

Je redt iemand niet door hem in het water te duwen, achterna te springen, op het droge te trekken en eeuwige dankbaarheid te verwachten.

Een wonder: de wet wordt gebroken, alleen voor jou.