In de 18e eeuw slokte het poederen van de pruik met meel een belangrijk deel van de graanoogst op.