Ik vond het vak heel erg interessant, omdat je meer kijkt naar wat voor manieren er zijn om beïnvloeding uit te oefenen in plaats van dat je kijkt naar ‘hoe ga ik mijn app maken qua vormgeving of technisch’. Ik vond dit oprecht één van de leukste vakken van het jaar. Ook heel leuk dat je zelf een case mocht kiezen om te analyseren.

Als ik de evaluaties lees wil ik lesgeven, als ik ze dichtklap verdwijnt dat verlangen. Ik begrijp niet hoe motivatie werkt, de kortstondigheid ervan. De honger verdwijnt zonder een hap te eten.

B=MAT

Je moet het willen, je moet het kunnen, er is een prikkel, dan doe je iets.

Het moet je niks kunnen schelen als studenten niet willen, niet kunnen, niet doen. Ze hebben altijd iets beters te doen, iets makkelijkers, iets wat nu aandacht vraagt. De kunst van het vak bestaat eruit triggers uit je mouw te schudden, triggers te vinden. Het helpt als je het leuk vindt een trigger te zijn.

‘B=MAT vraag ik op tentamen.’

Soms triggeren studenten jou.