De sprong naar de top van de voedselketen is te snel gegaan. Sapiens heeft niet zoals een haai miljoenen jaren het zelfvertrouwen van een toproofdier kunnen kweken. Sapiens verzamelde planten, raapte insecten op, besloop kleine dieren en at kadavers die werden achtergelaten door andere, sterkere vleeseters. Eerst aten de leeuwen, dan de hyena’s, dan de jakhalzen, de mens restte het eetbare weefsel dat overbleef. Hij hield zich in leven door merg uit botten te zuigen, met stenen werktuigen splijtte hij die open. Omdat we nog maar zo recentelijk een van de underdogs van de savanne waren, zitten we vol angsten en zorgen over onze positie. Dat maakt ons dubbel wreed, dubbel gevaarlijk.