Op google zou ze al dood kunnen zijn, of in een gunstiger geval – voor wie het leven boven de dood verkiest – voor het leven zwaar gehavend, ze zou nooit meer normaal kunnen eten, de maag verlamd.

Op google stijgt de vleesconsumptie.

De toekomst? Er is een verschil tussen prediction en decision. Ik voorspel niet dat ik minder vlees eet, ik besluit het. Scientia omvat behalve kennis, ook wijsheid en expertise. Science gaat over kennis, prediction.

Despair is also often premature: it’s a form of impatience as well of certainty. Rebecca Solnit.

We don’t know what’s going to happen, or how, or when, and that very uncertainty is the space of hope. Rebecca Solnit.

To hope is to gamble. It’s to bet on the future, on your desires, on the possibility that an open heart and uncertainty is better than gloom and safety. To hope is dangerous, and yet it is the opposite of fear, for to live is to risk. Rebecca Solnit.

Google verkoopt voorspellingen, zekerheid.
Verzamelt kennis.