Odysseus, niet Hamlet, is intelligent.
Hij kan zichzelf, zijn ego, opheffen.
Hij kan zichzelf niemand noemen en uit de wraak stappen.