Natuur lijkt genadelozer in opruimen, al zag ik onlangs stenen die rechtop stonden, die handeling vond 8000 tot 10.000 jaar geleden plaats. Zoals ze daar staan zijn het herinneringen, even ontoegankelijk als de levens van de mensen die ze rechtop gezet hebben.