We zijn gedragswetenschappers vanaf onze geboorte, zegt hij. Met onze allereerste huilbui oefenen we druk uit op anderen. Schreeuw en ik krijg voedsel, snif zachtjes en ik word gewiegd. Als onze natuurlijke neiging om andermans gedrag te veranderen, zó manifesteert onze scheppende kracht. Kunstenaars zijn expliciete wetenschappers. Ze vormen hypotheses, experimenteren, leren, voorspellen. Kijk en huil om mij, luister en wees woedend. Ons gedrag is hun schepping.