‘So one is not straining the facts when one suggests that the monasteries – at one time there were 40.000 under the Benedictine rule – helped to give the human enterprise the regular collective beat and rhythm of the machine, for the clock is not merely a means of keeping track of the hours, but of synchronizing the actions of men.’ – Technics & Civilization, Lewis Mumford

Kloosters – en niet stoommachines – maakten kapitalisme mogelijk. Industrialisatie begint niet bij James Watt. Ideeën vatten eerder post, verlangen kent altijd een oorsprong. De geest bleek ontvankelijk voor orde, discipline en regelmaat, voor een leven onderworpen aan de klok. Een klok die zeven keer per dag slaat, elke dag opnieuw (zekerheid, geen verrassingen, werkzucht).

‘not straining the facts’, internet knoeit met tijd.