Er is een beroemde boom op Java, die zo giftig is dat te dicht naderen al een zekere dood betekent. Het gif is nodig voor de pijlpunten van de Javaanse krijgers. Veroordeelde misdadigers krijgen de keuze: het gif van de boom oogsten of de dood. Het lijk van een misdadiger ligt blauwgrijs tegen een rots op de voorgrond. Een andere staat bij het boompje en wendt zich in afschuw af.  

[gelezen in Flankhond, De geschiedenis van mijn hoofpijn, Bas Kwakman (2021)]