Beroerde vastigheid altijd beter dan iedere onvorm van onoverzichtelijke eventualiteit – In goed en kwaad, Verzameld werk, Fritzi Harmsen van Beek