Het leed op aarde is door het denken van Plato noodlottig en in onvoorstelbare mate vermeerderd, schrijft Belcampo. Alle trekken die het christendom – het monsterverbond tussen mensenliefde en mensenverachting – onsympathiek maken zijn van hem afkomstig. Plato heeft de mensheid met vier leerstukken opgescheept waar Jezus niet over repte: zondebesef (mens worden is straf), afzien van aardse genietingen (lichamelijkheid), vervolging van andersdenkenden, eeuwige verdoemenis.