There is no such thing as backward in anything. There is increased and decreased awareness that is all and increased awareness means increased disappointments. – Agnes Martin

Hoop is handig in tijden van ellende, rouw.

Verlangen de kiem van iets willen maken (gedicht, toekomst, leven).

Angst is geen slechte raadgever (slang in de hoek van de kamer). Angst voor de angst geeft kracht (verlangen) om de sprong te wagen.

Leap of faith.

Je weet het resultaat niet.

Ik heb lang gedacht, je moet niet doen, niet willen. Dat dingen onverwachte gevolgen kunnen hebben, zou een reden kunnen zijn om iets te doen.

»