Hierbij laten wij u weten dat wij besloten hebben uw aanvraag niet te honoreren.

[…]

De aanvraag kent een onvoldoende overtuigend journalistiek karakter. Het aanleggen van een encyclopedie is op zichzelf nog geen journalistiek. Het controleren en wegen van deze bronnen, om hier vervolgens een rode draad in aan te brengen, is journalistiek. Het staat wel ten dienste van de journalistiek, als bronnensysteem.

[…]

Het platform is weinig vernieuwend. Deze functie wordt al vervuld door de talloze websites en platforms met bronnen, zelfs Wikipedia geeft ruimte aan ander geluid buiten de consensus. Daarmee voldoet de aanvraag niet aan het innovatiecriterium.

[…]

Uw plan is groots van opzet, maar getuigt van weinig haalbaarheid. Het gebrek aan inzicht voor een verdienmodel, terwijl de kosten blijvend hoog zullen zijn, draagt hier verder aan bij. De concurrentie vanuit andere platforms, zoals Wikipedia, maakt het zeer onwaarschijnlijk dat hier een structureel verdienmodel voor op gang komt.

[…]

Mede gelet op andere aanvragen zijn wij van mening dat de door u ingediende aanvraag in relatief onvoldoende mate tegemoet komt aan de hiervoor genoemde criteria. Dientengevolge kunnen wij u geen subsidie verlenen voor de uitvoering van het door u ingediende activiteitenplan.

[‘Zelfs Wikipedia geeft ruimte aan ander geluid buiten de consensus.’ Over welke consensus heeft men het? Wat is ‘ander geluid buiten de consensus’? Niet die buiten wat een encyclopedie zou kunnen zijn, lijkt me. Bovendien, Wikipedia bestaat bij consensus. Wat betekent ‘zelfs’?]

Ach joh, zegt ze, wanneer ik haar na lange tijd zie, heb je de biografie van Madonna gelezen? Afwijzing op afwijzing.

»