De dichter zegt tegen de interviewer die zegt dat ze zoveel met de dood bezig is, ‘ik denk ook de hele dag aan mijn kat’.

Ik noteer de eerste zin van haar gedicht: we zijn vergeten dat we prooien waren. De zin dobbert niet langer in mijn hoofd.

Een Griekse man ging met zijn moeder naar het dak van hun appartementencomplex. Hij duwde haar ervan af en sprong haar achterna. De man was zijn inkomen verloren en moest met zijn moeder leven van haar pensioen. Toen dat werd gekort met 40 procent konden de twee eerst hun huis en toen hun dagelijks eten niet meer betalen.

Een ontwerper trekt zich het voorval aan, verzamelt meer voorvallen, neemt het op in een encyclopedie, het boek moet er komen, hij betaalt 10.000 euro uit eigen zak om het te drukken, de pagina’s zijn zwart.

The Complete Lexicon of Crisis Related Suicides 2008-2013 / Vol.1. Richard Sluijs. 712 pagina’s. Komma, 34 euro.

Een lexicon is beperkter en minder uitvoerig in de behandeling van de trefwoorden dan een encyclopedie (behandelt altijd één vakgebied).

De ontwerper noteert hoe: mes, ophanging, verdrinking, met medeneming van anderen, te pletter vallen, botsing met een bewegend object.

In een tijdschrift lees ik een artikel over polyamide/polymeren. We ademen plastic deeltjes in die je losklopt als je iets van plastic met een harde klap neerzet. Wordt dit mijn hoe?

De wereld is een lastige escape room.

Dood door plastic deeltjes, Fukushima, appels uit Chernobyl, klimaatverandering, CO2-uitstoot, virussen, zware metalen, gif in grond en rivier. Samen vormen ze een encyclopedie van de dood in de 21e eeuw.

Zelfdodingen die langzamer verlopen zijn wellicht lastiger op te sporen dan abrupte doden. Het werk zou nooit klaar zijn, het lexicon wordt een soort kaart die even groot is als het gebied. Grotesker als een opgeblazen gezicht omdat de mensheid alsmaar toeneemt.

We zijn vergeten dat we prooien waren.
Dus komen we ter wereld als
we nog niet af zijn, en spelen
dat we mogen kiezen tussen blind en doof.

We slaan momenten over waarop
we eigenlijk moeten sterven.
De blaasontsteking na een dagje in
de sneeuw. De salmonella van de bavarois.

De operatie aan mijn knie waarbij
de dokter zijn mes kwijtraakte in
mijn knie. De keer in het vliegtuig dat er
geen bloeddruk meer was. Vliegen sowieso.

In de afdeling niet noodzakelijk zetten we
onze oren recht. Wij zijn geen nummer.
Als het echt erg wordt, willen we liever
naar huis. We hebben tijd van leven.

Kinderen geven hun ouders een ballonvaart cadeau voor hun Gouden Bruiloft. Tijdens de tocht valt de vrouw door een noodlottig ongeluk op 20 meter hoogte uit de mand.

39.000 jaar geleden stierven alle Neanderthalers uit.