Het doel van leven is niet doodgaan, maar doorgaan, in telkens andere vormen. – Arjen Mulder

Leven is onnatuurlijk. Van nature bedreigt natuur leven, het wil leven dood hebben (entropie). Des te bijzonder dat leven zo slim is gebleken om – toen het éénmaal als dode materie éénmaal tot leven is gebracht – zich niet meer te laten uitdoven. Leven is een uiterst zeldzaam en kostbaar verschijnsel in een voor de rest kolossaal en morsdood heelal.

[Wat is leven? bevat minstens zes boeken die ik na dit boek wil lezen. Lezen dat wil doorlezen, zichzelf in stand houdt, als het bos waar Arjen Mulder over schrijft.]