Sommige dingen zijn uitgevonden door optimisten (‘vliegtuig’), sommige door pessimisten (‘valscherm’). – Herman de Coninck