Orwell beschrijft in A Hanging een man die vlak voor zijn executie opzij gaat om een plas te ontwijken. Hij wil zijn schoenen niet vies laten worden. Tolstoj beschrijft in Oorlog en vrede een man die op het punt staat geëxecuteerd te worden door de Fransen die zijn blinddoek een beetje verschuift, hij zit te strak. Pleij beschrijft in Geluk!? een martelares die bezeten van kuisheid voor het geloof wil sterven en bij de executie met het zwaard vreesde dat haar gewaad zou opwaaien. Terwijl haar hoofd door de lucht vloog, trok ze de zoom van haar hemd naar beneden.