Omdat je iets op honderd manieren kunt zeggen is schrijven tijdrovend. Bij een gesprek is het kwaad eerder geschied. Je kunt woorden doorkrassen, maar wat eenmaal gezegd is blijft gezegd, de ander heeft het gehoord, dat maakt spreken schaamtegevoelig. Wie schrijft zegt liever niets. Nu is de situatie niet in alle gevallen hopeloos. Het blijkt namelijk dat we vaak niet goed horen (krantenbericht). Ook als je denkt dat je je goed uitdrukt, word je niet begrepen. Mensen verhoren zich even vaak als dat ze zich verspreken.