De machine is een ademend wezen, een wezen van eb en vloed, steeds spoelen nieuwe berichten aan.