Jaron Lanier schrijft,

1. Je verliest je vrije wil.
2. Stoppen met sociale media is de beste manier om de gekte van onze tijd te bestrijden.
3. Door sociale media word je asociaal.
4. Sociale media ondermijnen de waarheid.
5. Door sociale media wordt alles wat je zegt betekenisloos.
6. Sociale media gaan ten koste van je empathisch vermogen.
7. Sociale media maken je ongelukkig.
8. Sociale media nemen je je economische waardigheid af.
9. Sociale media maken politiek bedrijven onmogelijk.
10. Sociale media hebben geen boodschap aan je ziel.

We are not a gadget, we are not robots, we are humans.

[Heb Facebook zojuist verwijderd, nu manier verzinnen om de zoete in het oor gefluisterde woordjes en de kleurige op het scherm gestrooide icoontjesconfetti die ‘s nachts over het IJ komt vliegen niet via Mark Zuckerberg en zijn datasilo’s in een woestijn in Amerika te versturen en Whatsapp kan weg.]

Big Tech bedrijven zijn niet bezig met menselijk bewustzijn en ervaring, spiritualiteit, ziel, of na te denken wat dat is, wat een mens is, wat menswaardig is. Vraag de chauffeurs wat ze van Uber vinden. Vraag stadsbewoners wat ze van Airbnb vinden. Vraag wikipedia waarom de winnares van de nobelprijs voor natuurkunde geen wikipediapagina had. Tegelijkertijd is big tech (en vooral sociale media) totaal afhankelijk van door mensen gegenereerde data, en ze gebruiken die ook schaamteloos, zonder te betalen, door te bespieden of door gedrag te manipuleren. Wat Silicon Valley AI noemt is een andere naam voor functionaliteiten in computers, dingen die computers kunnen, met data en algoritmen. Lanier is uiterst kritisch over het mystificeren, manipuleren en geheimhouden, maar niet over internet. Love the internet, luidt zijn pleidooi en delete je account van social media-bedrijven. Stoppen maakt je aardiger, verstandiger en gelukkiger en mensen waardiger.]

ABC van Google, Facebook cum suis:

A – aandacht trekken leidt tot suprematie asocialen
B – bemoeienis met ieders leven
C – content door de strot duwen
D – dirigeren menselijk gedrag op de meest slinkse wijze
E – economisch gewin doordat asocialen zich kunnen uitleven op andere mensen
F – fakegroepen en een fakesamenleving