Stompzinnigheid is een misdaad, onnadenkendheid een provocatie, een belediging van de mensheid. Een smet op de beschaving die onmiddellijk gewroken moet worden door iedere vrije man met een computer. Elke oorlog kent precies één slachtoffer. Justine, de vrouw die hoewel ze naar Afrika gaat geen aids krijgt omdat ze blank is. Alicia, de vrouw die zich voor een Halloweenfeestje verkleedt als slachtoffer van de Boston Marathon Bombing. Walter, de man die in het zwart van de nacht een leeuw spot, voor zich uit drijft en doodt. Deze mensen moeten verwijderd worden, standrechtelijk geëxecuteerd, hun levens vernietigd, hun beeltenissen voor eeuwig herinnerd, hun schanddaden voorgoed bewaard.