The Guardian over Edward O. Wilson,

As the Anthropocene grinds on, humanity will continue to wipe out wildlife and plants. Earth will end up being inhabited by people, domesticated plants and animals, croplands as far as the eye can see – and little else except for some fungi, microbes and jellyfish. We will then have entered the next Earthly epoch: the Eremocine, the Age of Loneliness.

Als soorten uitsterven is het fruitvliegje mogelijk een toekomstig gevaar. Dieren op de dierentuinmanier conserveren, uit hun context rukken, werkt niet, zo werkt ecologie niet, het wordt een ander dier. We zouden de helft van de aarde ongemoeid kunnen laten. Half-Earth, bepleit Edward O. Wilson.