verslag doen van de werking van de geest

wim boevink, onconventionele fictie is pure verslaglegging van de geest (1/7)