the perpetual loops of life

de loop, mijmeringen en vrije wil

rat hamstert