the old man and the sea

over de oude man en de zee, hemingway