onomkeerbaarheid is een zegen

people are endlessly complicated and interesting