het namaakbare lichaam

1971 – looking for completion